Převod UTF8 sekvencí v hexadecimálním tvaru pomocí PERLu

Ufff, už jsem dlouho, fakt dlouho, nenapsal žádný příspěvek. Takže třebas nějaký užitečný příkaz:

cat input.txt | perl -pe 's/\\x([0-9a-fA-F]{2})/chr hex $1/eg' > output.txt

Soubor input.txt obsahoval data, kde byly české znaky reprezentovány sekvencemi v hexadecimálním kódu:

\xc4\x8dt4 sport

Výše uvedený příkaz převede text z input na české znaky:

čt4 sport

Napsat komentář